15 miesięczny Kacperek Ryło choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni typu I.
Dzieci, u których zdiagnozowano SMA typu pierwszego, tracą władzę w całym ciele, dochodzi do upośledzenia mięśni szkieletowych a w konsekwencji do ciężkiej niewydolności oddechowej i śmierci. W tej sytuacji jedynym ratunkiem jest respirator i sztuczna wentylacja. Jeśli w przypadku Kacperka do tego by  doszło, nie byłoby odwrotu.
Szansą jest terapia genowa w Stanach Zjednoczonych, jej koszt to ponad 9 milionów.
Cała polska w tym Grupa Licytuje- Pomagam włączyła się w akcję pomocy dla chłopca.
Zebrana przez nas kwota 595 tys. to cegiełka do tej ogromnej kwoty .
Kacperek już w marcu tego roku wylatuje do Stanów Zjednoczonych na terapię.
Dziękujemy, że nie przeszliście obojętnie wobec wołania o życie.